patiënten

scherpere diagnostiek

waardoor snel een adequate behandeling gestart kan worden

 

Echografie voor u, is een fysiotherapiepraktijk die echografie inzet als ondersteuning bij zijn diagnostiek en onderzoek.

Middels echografie kunnen verschillende lagen van het menselijk lichaam in beeld gebracht worden. Met geluidsgolven (en de weerkaatsing ervan) kan verschil gemaakt worden tussen echo-arme weefsels en echo-rijke weefsels. Zo kan weefsel beoordeeld worden op scheurtjes, ontstekingen (vocht), doorbloeding, verkalkingen en breuken.

Met ons professioneel echo-apparaat kan bepaald worden wat de precieze schade/aandoening is van spieren, pezen, gewrichten, banden, slijmbeursen, zenuwen etc. Tevens kan het herstelproces nauwkeurig gevolgd worden. Hierdoor kan de behandeling beter afgestemd worden op de klacht of tijdig doorverwezen worden naar arts of specialist. Ook fysiotherapeuten en andere (para)medici) maken veel gebruik van onze kennis en ervaring van echo diagnostiek om zo hun behandeling te kunnen optimaliseren of aan te passen.

Voordelen:
-snel, er is geen wachtlijst
-goedkoop
-ongevaarlijk
-direct toegankelijk
-meteen de uitslag
-korten lijnen met andere (para)medici

Bent u als patiënt opzoek naar een praktijk waar een echografisch onderzoek mogelijk is, kijk dan in de lijst van locaties. Voor het maken van een afspraak bel : 06-52362983 of mail naar: info@echografievooru.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Kosten:
echografisch onderzoek: €79,-
echografisch onderzoek aan huis: €90,-

U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Ons echografisch onderzoek wordt geïntegreerd in het fysiotherapeutisch onderzoek. Dat wil zeggen dat wij ook een intake, screening, anamnese (vraaggesprek) en klinisch onderzoek uitvoeren.

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u zelf de rekening krijgt en betaalt/voorschiet. Afhankelijk van een restitutiepolis of naturapolis krijgt u resp. 100% of 65-80% vergoed van het contracttarief voor intake en onderzoek (ongeveer €50,-).  Dus bij een restitutiepolis krijgt u (ongeveer) €50,- vergoed en bij een naturapolis €33-€40. Dit zijn echter richtbedragen. In de praktijk verschilt het erg tussen de verschillende verzekeringen en zorgverzekeraars. De praktijk moet vaak uitwijzen hoeveel de vergoeding daadwerkelijk is. Voor meer informatie over de vergoeding bij ongecontracteerde fysiotherapie klik hier.